Carnet de conducir

Duplicados del permiso de circulación, de la autorización para conducir, etc

Herencias

Herencias, sucesiones, donaciones e impuestos.

Extranjería

Permisos de trabajo, residencia, nacionalidad, fiscalidad, etc.

EL COLEGIO

SERVICIOS AL CIUDADANO

SERVICIOS AL COLEGIADO

CÓMO SER GESTOR ADMINISTRATIVO

CÓMO SER GESTOR ADMINISTRATIVO

PORTAL DE EMPLEO

ZONA PRIVADA

Trànsit i transports

Els nostres Gestors Administratius l’ajudaran i tramitaran gestions com:

  • Matriculació de vehicles, ja sigui ordinària, històrica, turística, rematriculació, rehabilitació, etc.
  • Canvis de titularitat, notificacions de venda, entregues a compravenda etc..
  • Baixes, definitives o temporals, altes en cas de baixa temporal, etc.
  • Duplicats, del permís de circulació, de l’autorització per conduir, etc.
  • Informes, ja siguin per matrícula o per bastidor, per a una tramitació, un jutjat, una companyia d’ assegurances, ITV, etc.
  • Reclamació de multes, sancions, etc.

Consulteu amb un Gestor Administratiu qualsevol altre tràmit que vulgueu realitzar davant la Prefectura de Trànsit, aquest us orientarà i us donarà tota la informació que necessiteu sobre això.

Molts dels tràmits esmentats podran ser realitzats de forma telemàtica pel gestor administratiu, agilitzant així el tràmit. Altres deuran gestionar-se de forma tradicional.

Tot això sobre la base de lEncomana de Gestió signada entre la Direcció General de Trànsit i el Consell General de Col·legis de Gestors Adminsitratius d’Espanya el 28 de setembre de 1999 i posteriorment adaptat per a la tramitació telemàtica el 27 de setembre de 2007.

Altres serveis

Colgestors herencias botón

Cerca el teu gestor més proper