Carnet de conducir

Duplicados del permiso de circulación, de la autorización para conducir, etc

Herencias

Herencias, sucesiones, donaciones e impuestos.

Extranjería

Permisos de trabajo, residencia, nacionalidad, fiscalidad, etc.

EL COLEGIO

SERVICIOS AL CIUDADANO

SERVICIOS AL COLEGIADO

CÓMO SER GESTOR ADMINISTRATIVO

CÓMO SER GESTOR ADMINISTRATIVO

PORTAL DE EMPLEO

ZONA PRIVADA

QUI SOM

D. Miguel Ángel García Albertí. President de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Balears

SALUTACIÓ DEL PRESIDENT

Benvinguts a l’Il·lustre Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Balears, un portal que té vocació de servei i información de les accions que el Col·legi du a terme.
Vull posar-me a disposició de tots, des d’aquest espai amb el que el Col·legi Oficial s’obre als seus socis, per donar-los comte de les seves activitats i oferir-los serveis, i també, a la resta de la societat i institucions provincials, davant les quals se presenta com una organització activa i referent de tot el que sigui d’interés per la nostra professió.
Agraesc, en nom del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Balears, el vostre interès i aprofit aquestes línies per estendre una cordial salutació a tots els visitants del nostre portal electrònic.

HISTÒRIA

Fundada el dia 9 d’Abril de 1969, en que es va independitzar del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de València. La primera seu col·legial va estar ubicada al carrer de Santa Catalina de Siena, nº1 de Palma, sent elegit President D. Bartolomé Barceló Barceló des del dia 11 de desembre de 1969 fins a 1974. D. Juan Ferriol Seguí des del dia 18 de juny de 1974 fins a 1987. El dia 6 de juliol de 1987 i fins a 2017 va ser nomenat President D. Miquel Puigserver Mas. Des del 6 de juliol de 2017 i fins a l’actualitat, és President D. Miguel Ángel García Albertí.

El 17 de març de 1990 es va inaugurar la nova seu col·legial amb la presència del Molt Honorable Sr. Gabriel Cañellas i Font, President del Govern de les Illes Balears.

LA NOSTRA MISSIÓ

La nostra missió és crear valor de manera ètica amb els valors de la professió en el desenvolupament de les nostres activitats per a la societat, ciutadans, col·legiats, treballadors. Tot això en el marc de la nostra estratègia de responsabilitat social i de compliment amb les normes, promovent la transparència i la integritat de les nostres accions.
Dedicació a la feina, compromís amb els col·legiats i l’administració, eficàcia en l’execució i eficiència en la tasca conformen els pilars bàsics de la nostra professió: el gestor administratiu.