Ilustre Col·legi de
gestors administratius
de Balears
  |  
Corporació professional que agrupa als Gestors Administratius de Balears.

Fundada el dia 9 d'Abril de 1969 que es va independitzar del Col·legi oficial de Gestors Administratius de València. La primera seu col·legial va estar situada en el carrer Sant Catalina de Siena, nº1 de Palma, sent triat President Don Bartolomé Barceló Barceló des del dia 11 de Desembre de 1969 fins 1974. Don Joan Ferriol Seguí des del dia 18 de Juny de 1974 fins 1987. El dia 6 de Juliol de 1987 i fins a la data, va ser nomenat President Don Miquel Puigserver Mas. El 17 de Març de 1990 es va inaugurar la nova seu col·legial amb la presència del Molt Honorable Sr. Gabriel Cañellas i Font President del Govern de les Illes Balears.

Els objectius del Col·legi són la defensa dels interessos professionals dels col·legiats i la seva preparació tècnica. Organitza conferències, cursos i seminaris sobre matèries relacionades amb la professió. Compte en l'actualitat amb 172 exercents.
 
JUNTA DE GOBERN ANY 2.013


            PRESIDENTE
Miguel Puigserver Mas
Pedro Alcántara Peña, 12 tel. 971 462289
07006 Palma de Mallorca


   VICEPRESIDENTE
José de España Bibiloni
Call, 2 tel. 971714326
07001 Palma de Mallorca


   SECRETARIO
Miguel Angel García Albertí
Gremi sabaters, 30-1º. Tel. 971908095
07009 Palma de Mallorca

   VICESECRETARIO
Jaime Tomás Vidal
Pasaje Santa Catalina de Siena, 4 tel. 971 722432
07002 Palma de Mallorca


   TESORERO
Pedro C. Cáffaro Oliver
Reina Esclaramunda, 4 bjs. Tel. 971 721247
07003 Palma de Mallorca


   CONTADOR
Antonio Juan Amengual
Son Frau, local 6, tel. 971 602754
07141 Marratxi


   VOCAL 1º
Francisco Serra Espina
San Miquel, 30 4º G tel. 971 723535
07002 Palma de Mallorca


VOCAL 2º
Miguel Rigo Salvá
Cardenal Rossell, 103. tel. 971 745646
07007 Palma de Mallorca


   VOCAL 3º
José Mª Sampol Guasp
Plaza Olivar, 5 tel. 971 213738
07002 Palma de Mallorca


   VOCAL 4º
María del Romero Gaspar de l,Hotellerie de Fallois
Alzina Mirador de Bendinat, 28 tel. 971 702349
Portals Nous


   VOCAL 5º
Juana Obrador Colom
Mare de Deu de Monserrat, 63 B tel. 971 473913
07008 Palma de Mallorca


   VOCAL 6º
Juan Nadal Quetglas
Salvador Juan ,2 tel. 971 555374
07500 Manacor

   DELEGADA EN IBIZA
Pilar Arriaga Costa
Paseo Vara del Rey, 10 1º
07800 Ibiza